Η REDEX ΑΕ επιθυμεί να απασχολεί στο εργατικό της δυναμικό άτομα υψηλών προσόντων τα οποία μπορούν να δίνουν λύσεις την στιγμή που αυτές χρειαστούν και οι οποίες θα είναι καταλυτικές σε κάθε λειτουργικό και διαχειριστικό πρόβλημα κτιριακής εγκατάστασης εμφανιστεί.

 

Αν διαθέτετε ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα συνεργασίας με πλήθος ατόμων, και  ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, σε ένα περιβάλλον δυναμικό και δημιουργικό, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, μεταφορά υπάρχουσας τεχνογνωσίας από έμπειρα στελέχη και δυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, στείλτε μας το βιογραφικό σας ακολουθώντας τo παρακάτω link (σύνδεσμο) ανοικτών θέσεων ανά επαγγελματική κατηγορία.

 

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η κατοχή πτυχίου τεχνολογικής κατεύθυνσης, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και για τους άντρες υποψηφίους, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 

Σύνδεση με REDEX's HR micro site

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH