CONSTRUCTION SERVICES

Κατασκευές - Ανακατασκεύες

Η REDEX προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης, έτοιμων προς χρήση από τον πελάτη.

 

Διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, η εταιρεία είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

 

Με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρων μέσω του τμήματος σχεδιασμού, που αποτελείται από ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, με δυνητική επιλογή την επέκταση της συνεργασίας και στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων.

 

Ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό κάθε έργου, καλύπτουμε τον σταθερό και κινητό εξοπλισμό των επαγγελματικών χώρων, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις ή δοκιμασμένα προϊόντα ελληνικών και διεθνών οίκων.

 

Το πελατολόγιο μας, στον τομέα των κατασκευών, περιλαμβάνει έργα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, πρεσβειών και αφορά σε χώρους γραφείων, καταστήματα, εμπορικά κέντρα κ.α.

Πλεονεκτήματα:

 

  • Ανταγωνιστικό κόστος
  • Ευελιξία
  • Ταχύτητα και ακρίβεια στον χρόνο παράδοσης (δεν έχουμε αποκλίνει ποτέ από τη δοθείσα ημερομηνία παράδοσης)
  • Δυνατότητα υλοποίησης ιδιαίτερα απαιτητικών και σύνθετων έργων (π.χ. ανακατασκευή αυτοτελούς κτιρίου γραφείων με επιφάνεια 6.500 τ.μ σε χρονικό διάστημα 30 ημερών)
  • Σιγουριά και σταθερότητα που εμπνέει ο Όμιλος μας και φυσικά οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας.

Η REDEX αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ανακατασκευή οποιουδήποτε γραφειακού χώρου, ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας ή άλλων ειδικών απαιτήσεων.  Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει αποκτήσει ένα ισχυρό πελατολόγιο που αποτελείται από μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες.

 

Η REDEX προσφέρει την σωστή δομή με μία πλήρη ομάδα έργου (αρχιτέκτονα, μηχανικό, εργοταξιάρχη, project manager κλπ), με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και με έμφαση στην ικανοποίηση του τελικού χρήστη. Από την αρχή κάθε έργου υπάρχει συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και να εκτελούνται όλες οι εργασίες, ακριβώς όπως έχουν προδιαγραφεί από το μελετητή.

 

Με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε κάθε φορά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δικαιώνει απόλυτα τις προσδοκίες του πελάτη και διαμορφώνει ένα άριστο περιβάλλον εργασίας από κάθε άποψη.

01. ΓΡΑΦΕΙΑ

Η REDEX αναλαμβάνει να υλοποιήσει την κατασκευή ή και ανακατασκευή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων σε όλη την Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη και τους συνεργάτες του. Η γκάμα των έργων είναι εξαιρετικά διευρυμένη και περιλαμβάνει κατασκευές που ποικίλουν σε μέγεθος, πολυπλοκότητα και απαιτήσεις.

 

Το συνεκτικό στοιχείων όλων των έργων που υλοποιεί η REDEX είναι η εμπρόθεσμη παράδοση, η άριστη ποιότητα κατασκευής, η τήρηση του προϋπολογισμού έργου αλλά και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και γενικά εμπλεκομένων.

02. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η εσωτερική διαμόρφωση κάθε καταστήματος απαιτεί μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου, γεγονός ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανεμπορίου, αλλά και να μην παρατηρούνται κακοτεχνίες, κατασκευαστικές αστοχίες ή αποκλίσεις από τον αρχικό προϋπολογισμό.

 

Διαθέτουμε στελέχη με μεγάλη εξειδίκευση στις ανακατασκευές καταστημάτων/εμπορικών κέντρων, γεγονός που μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε και να παραδίδουμε τους εμπορικούς χώρους ανεξαρτήτως μεγέθους, έτοιμους προς χρήση, τηρώντας τα πλέον αυστηρά χρονοδιαγράμματα και εστιάζοντας συνεχώς στην επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους για τον πελάτη μας, χωρίς να αποκλίνουμε από τις ποιοτικές προδιαγραφές και επιτυγχάνοντας ένα αισθητικά και λειτουργικά άρτιο αποτέλεσμα.

03. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
04. ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • Πρεσβείες

Η REDEX έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία ορισμένες ανακατασκευές για Πρεσβείες και Προξενεία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές απαιτήσεις και ειδικές προδιαγραφές, κυρίως σε θέματα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Πρεσβείες της Τουρκίας, Ουγγαρίας, Λετονίας και  Λιθουανίας. Η εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει οι παραπάνω οργανισμοί, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ηγετική θέση που κατέχει η REDEX στο χώρο.

 

  • Διάφορα Έργα

H REDEX εκτός από το πλήθος κατασκευαστικών έργων στο χώρο του τουρισμού, των εμπορικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών κτιρίων, έχει υλοποιήσει με επιτυχία  τη δημιουργία Data Centers για μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.

Μελέτη - Σχεδιασμός - Διακόσμηση Επαγγελματικών χώρων

Το κύριο αντικείμενο της REDEX είναι η υλοποίηση των εργασιών ανακατασκευών, σύμφωνα με τη δοθείσα αρχιτεκτονική μελέτη. Σε περίπτωση που η τελευταία δεν είναι διαθέσιμη, η εταιρεία μας διαθέτει το αντίστοιχο τμήμα σχεδιασμού, που αποτελείται από ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, η οποία αναλαμβάνει να συντάξει τα αντίστοιχα σχέδια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες.

Ο επικεφαλής αρχιτέκτων μηχανικός βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την υπόλοιπη ομάδα έργου της REDEX που υλοποιεί την ανακατασκευή, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ευελιξία και η άμεση απόκριση σε τυχόν τροποποιήσεις.

Το τμήμα σχεδιασμού της REDEX αναλαμβάνει επίσης την κατάρτιση και υποβολή αρχιτεκτονικών προτάσεων για την αισθητική αναβάθμιση οποιουδήποτε χώρου, την εσωτερική διακόσμηση του, καθώς και τοπικές αρχιτεκτονικές επεμβάσεις για ειδικές περιστάσεις, όπως παρουσιάσεις και συνέδρια.

05. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

LATEST PROJECTS

Τελευταία Έργα μας

Construction Services

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH