Τεχνική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση αφορά στην τακτική προγραμματισμένη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους καθώς και στον περιορισμό πιθανών μελλοντικών βλαβών.

 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των προδιαγραφών, ώστε να διατηρείται η ισχύουσα εγγύηση του εξοπλισμού. Για την κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος τακτικής συντήρησης ορίζεται ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο μηχανικό, τους συντηρητές των εγκαταστάσεων και εφόσον απαιτείται, τα αντίστοιχα εξωτερικά εξειδικευμένα συνεργεία.

 

Η επεμβατική συντήρηση (βλάβες) περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση οποιασδήποτε μορφής διαπιστούμενης ή αναφερθείσας βλάβης ή δυσλειτουργίας και την επαναφορά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

REDEX - Τομείς Τεχνικής Κάλυψης

Οι τομείς τεχνικής κάλυψης της REDEX περιλαμβάνουν:

 

 • Ηλεκτρολογικά Ισχυρά & Ασθενή Ρεύματα
 • Συστήματα Γειώσεων και Αντικεραυνικής προστασίας
 • Φωτισμό (εσωτερικό και εξωτερικό)
 • Ανελκυστήρες
 • Κυλιόμενες κλίμακες
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Kλειστού Kυκλώματος Παρακολούθησης

 

 • Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης
 • Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
 • Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – όμβριων
 • Ψύξη – Θέρμανση – Εξαερισμό
 • Αυτοματισμούς εγκαταστάσεων
 • Συστήματα Ελέγχου Κτιρίων
 • Αντλιοστάσια κ.α.

Όλες οι εργασίες συντήρησης (προληπτικής ή επεμβατικής), οι εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων και ότι νέο κατά περίσταση προκύπτει, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της REDEX και σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον εξειδικευμένα συνεργεία, οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει με εξωτερικούς υπεργολάβους εξασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.

 

Η συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία είναι αποτέλεσμα ενεργειών αναζήτησης και αξιολόγησής τους, μέσα από πιστοποιημένες κατά ISO διαδικασίες, έτσι ώστε η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι σταθερά η καλύτερη δυνατή, υπερβαίνοντας πάντα τις προσδοκίες και του πλέον απαιτητικού πελάτη.

REDEX - Υπηρεσία Help Desk

Η REDEX παρέχει την υπηρεσία Help Desk που είναι διαθέσιμη όλες τις ημέρες και ώρες για οποιοδήποτε αίτημα υπάρξει από τον πελάτη, σχετικά με τη λειτουργία των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

Τα αιτήματα αφορούν κυρίως σε τεχνική συντήρηση (αντιμετώπιση κρίσιμων βλαβών στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό), αλλά και σε έκτακτους καθαρισμούς και φυλάξεις.

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση η επαφή του πελάτη με την REDEX ώστε να υπάρξει αντίστοιχα και η αμεσότερη απόκριση, έχουμε δημιουργήσει τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες μας:

 • Help Desk (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες)
 • Επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της REDEX: 211 18 20 240
 • Επίσκεψη: απευθείας με τα στελέχη της εταιρίας, τους επιτόπου τεχνικούς και τους επισκέπτες μηχανικούς

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH